Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt rozporządzenia dotyczącego działania 8.1 oraz 8.2 Programu Innowacyjna Gospodarka

Data publikacji : 04.12.2012

30 listopada 2012 r. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Zmiana rozporządzenia wynika z przeprowadzonej oceny wdrażania działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B i wynikających z niej wniosków oraz potrzeby wprowadzenia zmian i uproszczeń, zachęcających przedsiębiorców do podejmowania działań w zakresie rozwoju elektronicznej gospodarki.

Jednocześnie, ze względu na dotychczasową liczbę nowelizacji rozporządzenia dla zwiększenia przejrzystości i spójności aktu, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia z jednoczesnym uchyleniem dotychczasowej regulacji.

Uwagi można zgłaszać w terminie do 14 grudnia 2012 r. na adres:
Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
lub pocztą elektroniczną na adres: magdalena.szewczyk@mrr.gov.pl.

Osoba publikująca: Przemysław Kalinowski, liczba wejść: 1185